تاریخ

عامل (1)سال 1390، کارگاه 3500 متر مربع

عامل (2)سال 2015، انتقال به کارگاه جدید، 6000 متر مربع

عامل (3)سال 2019، انتقال به کارگاه جدید، در مجموع 8000 متر مربع.

تجهیزاتوبه روز رسانی کارگاه:

دستگاه هونینگ لوله قدیمی

ماشین آلات جدید لوله کشی

دستگاه سند بلاست قدیمی

دستگاه سند بلاست جدید

لوله استوک سیلندر

موجودی صدها آلومینیوم مختلف

دستگاه اکستروژن جدید
ما 2 مجموعه دستگاه اکستروژن پروفیل آلومینیومی داریم.

1.1000 دستگاه اکستروژن لوله آلیاژ آلومینیوم حداکثر نیروی اکستروژن 10MN قدرت کل 160KW اندازه کلی 9.5x3.8x3.4 متر، برای لوله های سیلندر آلومینیومی کوچکتر.
2.2000 دستگاه اکستروژن لوله آلیاژ آلومینیوم حداکثر نیروی اکستروژن 20MN قدرت کل 420KW 12.5x6.5x4.5 متر.برای ساخت لوله سیلندر آلومینیومی با اندازه بزرگ.

کارخانه (1)

کارخانه (2)

کارخانه (3)

سال 2004 سال 2011 (حرکت) سال 2015 (حرکت) سال 2019
کارمند 20 28 35 40
منطقه شرکت 1500 متر مربع 3500 متر مربع 6000 متر مربع 8000 متر مربع
ظرفیت تولید سالانه لوله های سیلندر آلومینیومی 1000 تنی لوله های سیلندر آلومینیومی 2500 تن لوله های سیلندر آلومینیومی 3000 تن لوله های سیلندر آلومینیومی 3800 تن و میله های آلومینیومی 1000 تنی
تجهیزات تولید 3 ست دستگاه هونینگ پروفیل آلومینیومی، 1 ست خط تصفیه آندایزینگ، 2 ست دستگاه پولیش سطحی و 1 ست دستگاه سندبلاست سطحی، 1 ست دستگاه فینیش دراو 5 ست دستگاه هونینگ پروفیل آلومینیوم، 1 ست خط تصفیه آندایزینگ، 2 ست دستگاه پولیش سطحی و 1 ست دستگاه سندبلاست سطحی، 1 ست دستگاه فینیش دراو 12 ست دستگاه هونینگ پروفیل آلومینیومی، 2 سری خط تصفیه آندایزینگ، 2 ست دستگاه پولیش سطحی و 2 ست دستگاه سندبلاست سطحی، 2 ست دستگاه فینیش دراو 14 ست دستگاه هونینگ پروفیل آلومینیوم، 2 مجموعه خط تصفیه آندایزینگ، 2 دستگاه دستگاه پولیش سطحی، و 2 دستگاه دستگاه سندبلاست سطحی، 3 دستگاه دستگاه فینیش دراو، 2 مجموعه جدید دستگاه اکستروژن پروفیل آلومینیومی سنگین.

به منظور گسترش مقیاس شرکت و بهبود تجهیزات، ما همچنین کلیه سفارشات سفارشی (میله آلومینیومی شش ضلعی، میله آلومینیوم مربع، میله آلومینیومی جامد، میله آلومینیومی توخالی، پروفیل آلومینیومی منیفولد شیر برقی پنوماتیک و لوله سیلندر پنوماتیک آلومینیومی سفارشی) را می پذیریم.
مجموع فروش ما در سال گذشته 58 میلیون یوان و فروش کل 4000 تن بود.
برنامه شرکت ما این است که 50 درصد ارزش صادرات، 50 درصد فروش داخلی را داشته باشد و می خواهیم در سال جاری 10 درصد بیشتر از فروش سال گذشته باشد.
ما امیدواریم که کسب و کار خود را گسترش دهیم، تولید انبوه و موجودی را برای پاسخگویی به تقاضای زیاد مشتریان افزایش دهیم